Zwierzęta mają uczucia i zdolność odczuwania bólu. Szanuj je. / Animals have feelings and ability to feel the pain. Respect them. / Los animales tienen sentimientos y la capacidad de sentir el dolor. Respetarlos

InoWrocław ślask katowice bydgoszcz toruń warszawa łódź poznań szczecin gdańsk olsztyn kraków białystok vegan restauracje chicago new york

Wystawa prac, bar wegański, restauracja VEGA BAR, Wrocław, maj 2018, Exhibition of paintings, original interior of Vegan bar, Wrocław, Poland, may 2018