Zegary w historii świata

Pozłacany zegarek kwarcowy z białymi oczkami

Zegary – używali je Sumerowie, starożytni Egipcjanie i Grecy.

Trudno sobie wyobrazić bez nich świata…

Najwcześniej znanym przykładem pomiaru upływu czasu poprzez ludzi jest obecny i zarazem sumeryjski system sześćdziesiątkowy, tj. liczbowy system oparty o 60 i sięga on do około 2000 lat p.n.e.

Egipcjanie podzielili dzień na dwa cykle po dwanaście godzin i mierzyli w dzień czas zegarami słonecznymi, mierzącymi zmiany na pozycji cienia w miarę upływu czasu, a w porze nocnej zegarami wodnymi.

Następnie starożytni Grecy rozpoczęli korzystać z tzw. klepsydr, które mierzyły czas wraz z upływem piasku z jednego pojemnika do drugiego.

Źródło: www.ZegarkoMania.com.pl

Zegarek 8_6_3 pink różowy beige femme kobiecy ladies girl madchen dziewczęcy super superbe supa v klidu Glossy Light bright Uhr watch montre blanche  yasniye chasy godinnik pastelle gold or

Годинники – використовувані шумерів, єгиптян і греків.

Важко уявити собі світ без них

Найраніший відомий приклад вимірювання плином часу людьми, присутніх, а також шумерської системи Шістдесяткова, тобто .. Чисельний система, заснована на 60 років і триває до близько 2000 років до н.е.

Єгиптяни розділили день на два циклу по дванадцять годин і вимірюється в сонячних годин день часу, які вимірюють зміни в позиції тіні протягом довгого часу і нічного часу годинами води.

Тоді стародавні греки стали використовувати так звані. пісочний, які вимірювали час при проходженні піску з однієї ємності в іншу.

Джерело: www.ZegarkoMania.com.pl

zegarek-8_2_3-nice-zloty-wyrafinowany-wygodny-comofortable-lux-cudny-sofiakazanbrusselssamarabelgraderostov-on-donbirminghamufacolognepermvoronezhvolgogradodessanaplesdnipro-watch-chasy-montre

***

Clocks – used by Sumerians, Egyptians and Greeks.

It is hard to imagine the world without them

The earliest known example of measuring the passage of time by people present and also the Sumerian sexagesimal system, ie. A numerical system based on 60 and goes on until about 2,000 years BC

Egyptians divided the day into two cycles of twelve hours and measured in the day time solar clocks, which measure changes in the position of a shadow over time and night-time clocks water.

Then the ancient Greeks began to use the so-called. hourglasses, which measured the time with the passage of sand from one container to another.

Source: www.ZegarkoMania.com.pl