Archiwum: Akcje ratowania przyrody

Akcje ratowania i cyfrowej inwentaryzacji przyrody: rzek, jezior, terenów podmokłych: bagien, torfowisk, starodrzewów oraz monitoring zanieczyszczeń przyrzeczy odpadami stałymi.

***

Actions of rescue and digital inventory of nature: rivers, lakes, wetlands: swamps, bogs, old trees and pollution monitoring quays solid waste management.

Акції рятувальних та цифровий інвентаризації природи: річки, озера, водно-болотні угіддя: болота, болота, старі дерева та моніторингу забруднення набережні управління твердими відходами.

Actions de sauvetage et de l’inventaire numérique de la nature: rivières, lacs, zones humides: marais, tourbières, de vieux arbres et contrôle de la pollution quais de gestion des déchets solides.

***

– Działanie nr N/1/2007
Działanie na rzecz ratowania jeziora Gopło przed budową odkrywkowej kopalni węgla „Tomisławice” w gm. Wierzbinek.

– Działanie nr N/1/2015
Działanie na rzecz ratowania starodrzewów w parku pałacowym w Kruszy Zamkowej i wpisania ich na listę pomników przyrody oraz utworzenia na tym terenie obszaru chronionego.

– Działanie nr N/2/2015
Działanie na rzecz utworzenia monitoringu środowiskowego brzegów rzeki Noteci i jej dopływów, a także jeziora Gopła i jego dopływów pod kątem zanieczyszczeń odpadami stałymi.

– Działanie nr N/3/2015
Działanie na rzecz inwentaryzacji, dokumentacji i archiwizacji cyfrowej walorów przyrodniczych i historycznych dolin rzecznych i jeziornych w zlewni Noteci i Tążyny.

***

Więcej informacji wkrótce / More info soon / Mehr Infos in Kürze / Детальніше скоро / Plus d’infos bientôt / Více informací brzy / Больш падрабязна хутка / Viac informácií čoskoro / Подробнее скоро

Noteć notecki szkoła przyroda urokliwy nauczyciele biologia sprawdzian nauka szkoły gmina podstawówka ściąga nasza nasze strony tunaszestrony school polish
Girl with Bear miś niedźwiedź bar дівчина з ведмедем fille avec un ours дзяўчына з мядзведзем Dziewczynka z niedźwiedziem graffiti Baranowicze Baranovichi Belarus
Noteć notecki szkoła przyroda urokliwy nauczyciele biologia sprawdzian nauka szkoły gmina podstawówka ściąga nasza nasze strony tunaszestrony school polish

Prahistoryczne osadnictwo nad rzekami pod Inowrocławiem

Starodrzewy program ochrony old groth tree sare drzewa nature przyroda protection Inowrocław Kujawy Poland środowiska wycinka natury lasy animal wegan vegun ekologia ecology

Program Ochrony Starodrzewów – POSTAR