Archiwum: Obronność

Nowy zakres działania Dowódcy Operacyjnego i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego / New scope of operation of the Operational Commander and the Chief of the General Staff of the Polish Army / Nuevo alcance de operación del Comandante de Operaciones y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Polaco /

II Wojna Światowa nie zakończyła okupacji w Polsce. Waleczni w Gdyni i Sopocie. II Guerra Mundial no terminó la ocupación en Polonia. II WW did not ended the occupation in Poland. Вторая мировая война не закончила оккупацию в Польше.

Afganistan: Odpowiedzieć ogniem. Prawdziwa historia działań 17 Brygady, Wydawnictwo Czarne / Afghanistan: Respond with fire. A true story of the 17 Brigade’s activities, Black Publishing / Afganistán: responder con fuego. Una historia real de las actividades de la 17 Brigada Ask for Syria / Paris and Washington

Inowrocław War Second Karachi Shanghai Mumbai BEIJING BUENOS AIRES MANILA SEOUL Sao Paulo MOSCOW JAKARTA Istanbul MEXICO TOKYO

Władze rejencji inowrocławskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945 / The authorities in the regency of Inowroclaw during Hitler occupation cz./ part 2

Catalunya Catalunia Catalonia katalonia Catalonya Espana Spain hiszpania Espagne Barcelona Barca referendum democracia independenc republika republica Hola

Hola Democràcia! Hola República! Si! – Referendum i Niepodległość Katalonii, Independence of Catalonia, Barcelona 2017 / Independència de Catalunya

Arab Jazz Książka kryminał roman policier livre Karim Miské review France Francja Paryż Paris jude żydzi Arabowie splendid
historia Inowrocławia History illegal powiat district okupacja sowiecka oddziały zbrojne organizacje niepodległościowe PRL radziecka Soviet underground forces USRR ZSRR
Obrońcom miasta w imię honoru wolności hitlerowskim najeźdźcom Ku chwale ojczyzny wiecznej społeczeństwo Inowrocławia
Russia conducts terrorist activities against Ukraine some countries in Central Asia and Syria and its actions and intentions are Machiavellian aggressive and generates conflicts

Agresywna i konfliktogenna polityka międzynarodowa Rosji w regionie Kaukazu

Voyages Pologne

Sfałszowane polskie granice – List do Prezydenta Republiki Francuskiej

Deklaracja przysięga Armia Krajowa grupy zbrojne bandy przestępcze nielegalne niepodlegolościowe organizacje polityczne PRL   roku
WP