Monthly Archives: Styczeń 2015

RzekaNoteć,kmodInowrocławia,kołoBarcinaiLubostronia,RivernearInowroclaw,Poland
Ołtarz ofiarny w sanktuarium